feb 112010
 

 Har fått en inbjudan till Google Wave.

Google Wave, som enligt Google är till för att ersätta e-post, fungerar så att man startar en ”våg” där man kommunicerar direkt med dem man valt att kommunicera med. Man börjar med att välja vem eller vilka man vill kommunicera med, sedan skriver meddelandet. Är någon eller alla av personerna online så ser de meddelandet direkt när man skriver det, utan att behöva vänta på att man ska ha skrivit klart och skicka det. Eftersom ”vågen” lagras som ett dokument på en av Googles servrar, kan man lägga till användare till ”vågen” allt eftersom och de då får tillgång till hela den ursprungliga diskussionen.

Läs mer på Wikipedia.

Vill du ha en inbjudan så har jag några i och med att jag skapat kontot.

Sorry, the comment form is closed at this time.