feb 132010
 

”Dunbars tal är en kognitiv begränsning för det antal individer en människa kan upprätthålla stabila sociala relationer med. Detta handlar om relationer där en individ vet vem var och en av personerna är och hur varje individ relaterar till varje annan individ. Förespråkare av betydelsen hos Dunbars tal menar att grupper som är större än detta antal kräver mer restriktiva regler, lagar och kraftigare sanktioner mot normbrott för att kunna upprätthålla en stabil och sammanhållen grupp. Ingen exakt värde anges för Dunbars tal, men den vanliga approximationen är 150.

Dunbars tal föreslogs först den brittiske antropologen Robin Dunbar, som menade att begränsningen var en direkt funktion av relativ storlek på neocortex, samt att detta i sin tur begränsar möjliga sociala gruppstorlekar. Den begränsning som ges av processkapaciteten hos neocortex gäller det antal individer med vilka stabila interpersonella relationer kan upprätthållas. I periferin inkluderar talet även tidigare kollegor till exempel gymnasiekamrater en person skulle vilja återbekanta sig med om de möttes igen.”
Saxat ur Wikipedia.

Då kan man ju fundera på de sociala nätverken…
Själv har jag just nu 92 kontakter på LinkedIn och 28 vänner på Facebook… Hur många har du???

Sorry, the comment form is closed at this time.