Om…

 

Här tar jag mig obegränsade friheter och uttrycker högst personliga åsikter och reflektioner  som jag i mina roller kanske inte kan/ska eller bör göra. Det finns trots allt etikett för hur man kan (och ska) uttrycka sig under olika ”flagg”. Men här är det fritt fram.

Jag har även merca.se där jag skriver om min Mercedes och andra bilar.

Om du undrar vem jag är så:

Håkan Romlin
upphandlingskonsult på Ecenea
f d IT-upphandlare på Östgötatrafiken
f d upphandlingskonsult på Ecenea
f d IT-upphandlare på Region Östergötland
diplomerad upphandlare
certifierad projektledare
medlem i MBKS, MHS, Svenska Saabklubben och Saab Turbo Club of Sweden
f d ordförande LfU:s produktråd IT
f d funktionsledare telefoni
f d nätverksmotor i SLT
f d vice ordförande, ekonomiansvarig/kassör och tidigare sekreterare i MX-ONE Usergroup (numera Mitel User Group)
f d VD i MD User AB
f d styrelsemedlem i NTK
f d informations- och utbildningsansvarig och styrelseledamot i Mantorps IF/HF