nov 212010
 

Som en följd av senaste vinterns kyla så har vi bytt det mesta (rör och köldvakt)  i ”vattenskåpet”, men som en extra åtgärd byggde jag en ”vattenveranda”.

Snyggt? Nä.
Effektivt? det återstår att se. Förväntad funktion är ”veranda” och ”värmeväxlare”. Med möjlighet att ställa in en kupévärmare så borde även en bister kung Bore kunna hållas utanför vattenrören.

  One Response to “Vattenveranda”

  1. Så påhittig och snickarkunnig du är, Håkan!

Sorry, the comment form is closed at this time.