maj 032014
 

TDC har gett Sifo i uppdrag att undersöka IT-upphandlingar inom offentlig sektor. 60% får godkänt enligt undersökningen (som gjorts bland 250 beslutsfattare).

otillräcklig itkompetens

Enligt undersökningen har upphandlarna otillräcklig förståelse och kunskap om ”IT”. Ett förslag är att IT-organisationen är mer delaktiga i besluten.
Är det verkligen så illa att upphandlingar görs utan IT:s aktiva deltagande? Gäller det även andra områden?

Det verkar också, som i så många andra fall, att det alltid skulle vara ”lägsta pris” som används.
Så illa kan det väl inte vara? Viktade krav i förhållande till pris, eller..?

Jag har ju bara varit upphandlare i 7 månader (lite drygt) men har aldrig, inte ”ens” när jag vara på kravställarsidan (dvs IT), känt/märkt att det skulle vara långa avstånd eller att besluten tas av fel part. Med rätt underlag så är det inte så mycket att ”ta beslut om”, ”det blir” rätt.
Upphandling är, och ska vara, en gemensam sak, oavsett område.
Ser snarare att det finns för dålig generellt kompetens om upphandling hos ”IT” och förståelse för LOU. Planering och framförhållning är inte i topp, man driver kravställningen själva och säger ”Här är kravspecen publicera” och förväntar sig därmed att det ska vara klart på ”en kvart fjorton dar”.
Å det kan ju vara en anledning till att upphandlingsenheten inte har kompetens för att den inte får vara delaktig.

Precis som i alla projekt måste planering och framförhållning finnas, krav-/målbilden klar och tydlig, deltagarna måste vara tillräckligt kompetenta för att kunna bidra med sin specialkompetens. Tillsammans gör vi upphandlingen/projektet framgångsrik/-t.

Å så kan man tycka vad man vill om LOU, men det är något som finns och som vi måste förhållas oss till. Parallellt kan man, precis som kring annat, försöka påverka och få till en förändring om man inte är nöjd.

Man kan också fråga sig – vad är en IT-upphandling? Var går gränsen? ”IT” är inblandat och påverkar mycket.

Jag ska göra vad jag kan för att ”IT-upphandlingarna” blir lyckade. Tar gärna, och kommer att ta, dialog med våra leverantörer, befintliga, presumtiva och före detta.

Läs, eventuellt, artikeln på Upphandling24.

  One Response to “Tillräcklig IT-kompetens hos upphandlare..?”

Sorry, the comment form is closed at this time.