feb 162012
 

Det blev lite omflyttning på jobbet i kväll.

Från ”hörnlägenhet”..

flyttade jag till en…

Logistiskt ett onödigt steg, men….

  3 Responses to “Omflyttning”

  1. Verkar inte vara någon förbättring?

  2. Verkar inte vara någon förbättring…

    • Man ska inte döma plats efter .. platsen… Allt är inte som det synes vara, det kan finnas nåt bra/gott i det man inte ser 🙂

Sorry, the comment form is closed at this time.