maj 262012
 

Första gången på Nolldistans.

Tack vare medlemskap i NTK blev kostnaden någorlunda överkomligt, men nästan sextusen är lite väl mycket, även om kunskap kostar. Men…

Det var dock en bra dag. Är inte säker på att jag sett på det så för ett halvår sedan, men med funktionansvarig-ögon fanns det en hel del saker att ta hem och fundera på.
Att avslutande debatt blev lite spretig och försökte täcka för många frågor går ju lätt att ändra till nästa gång och att kanske låta åhörarna (delegaterna) ställa frågor kanske kan ge en annan dimension…

Med rätt agenda kan jag tänka mig återkomma i november.

Undrar om man får några av bilderna och ta del av utvärderingen..?

___________________________________________

Agendan var:

09.00 Konferensen öppnas och ordförande hälsar välkommen

Ordförande: Stefan Eriksson, Telekom idag

 • 09.05 KEYNOTE FORUM – It-avdelningens roll i omdaning

  Vem har initiativet och makten över it- och kommunikationsfrågorna? Vi öppnar dagen med ett samtal om it-chefens och it-avdelningens roll idag och i framtiden.
  – Hur ser den optimala relationen ut mellan it och affärsverksamheterna?
  – Molnets betydelse för intern planering och styrning.
  – Så ser det ut när it leder innovation och produktutveckling, när det är långt mer än bara en stödfunktion.
  –  Finns det plats för den förvaltande it-chefen år 2015?
  – Så tar du kontrollen över företagets it-roadmap.
  – Vilken plats har kommunikationstjänsterna i det bredare it-perspektivet?
  Talare: Mattias Aronsson, cio på Bisnode, Urban Gillström, vd och koncernchef på Tradedoubler och Margaretha Bremar, cio på Thomas Cook

 • 09.50 Konkurrenspräglad dialog – Region Skånes väg tillbaka till KST

  I PRAKTIKEN: Region Skånes första erfarenhet av kommunikation som tjänst i stor skala blev tumultartad. Nu är man tillbaka i ett KST-avtal, som är värt minst 900 miljoner kronor. Det kom till efter en upphandlingsprocess enligt metoden konkurrenspräglad dialog.
  – Lär av Region Skånes KST-erfarenheter.
  – Så driver du en upphandling genom konkurrenspräglad dialog.
  – Färska intryck från projektet.
  Talare: Lennart Wallén, strategisk rådgivare till it-direktören, Region Skåne

 • 10.20 Förmiddagskaffe
 • 10.50 Integration ger full kommunikation

  BEST PRACTICE: Få råd om hur du lyckas med en komplett lösning för realtidskommunikation. Vi beskriver integrationsmöjligheterna med MS Lync, video och digital signage utifrån olika uc-plattformars perspektiv. Vad behöver du tänka på och vad är möjligt idag?

  Talare: Johan Andersson, System Engineer Collaboration, Cygate

 • 11.20 Effekten av virtuella verktyg och processer

  I PRAKTIKEN: Telenors interna projekt Virtual Workplace har förändrat arbetssättet från grunden. De 40 000 användarna i 13 länder kommunicerar och samarbetar i helt nya mönster, något som uppföljningsdata ger klara besked om. Nu formuleras strategierna för nästa steg, att lyfta affärsnyttan ännu en nivå under de närmaste åren.

  – Så arbetar du med kollaboration som ett organisationsprojektet, inte ett it-projekt.
  – Vad betyder den högsta ledningens engagemang för framgången?
  Talare: Jan Taug, VP Global Collaboration, Telenor ASA

 • 12.00 Lunch
 • 13.00 NYHET: Rundabordssamtal – 2 sessioner 10 ämnen!

  En av vårens nyheter i Nolldistans är rundabordssamtal, ett önskemål från många tidigare konferensdeltagare. Fördjupa dig i två aktuella ämnen (2 x 45 min) med ett stort mått av interaktivitet. Samtalen leds av handplockade och initierade samtalsledare.

  Som konferensdeltagare kommer du att i förväg, via ett webbformulär som skickas ut i mejl, kunna anmäla vilka två spår du helst vill delta i. Här nedan listas de tio ämnen som finns med i utbudet. Vi hoppas att du ska hitta angelägna frågor att samtala om!

  Här kan du ladda ner (pdf-fil) detaljerade presentationer av rundabordssamtalen.

  1. Mobile device management – koppla greppet om mobilerna. Samtalsledare: Conny Björnehall, EVRY Lesswire Solutions
  2. Så bygger du en strategi för BYOD. Samtalsledare: Niklas Olsson och Peter Andersson, UClarity
  3. Så funkar det: UC i mobilen. Samtalsledare: Henric Lööv, Stjärna Fyrkant
  4. Best practice: Integration med MS Lync. Samtalsledare: Johan Andersson, Cygate
  5. Active Directory som nav för din telefonidata. Samtalsledare: Mattias Kressmark, Kressmark Unified Communications
  6. Nya arbetssätt och affärsnytta genom kollaboration. Samtalsledare: Jason Andersson, Circle IT Consulting
  7. Strategier för sourcing – KST, molnet och leverantörsrelationer. Samtalsledare: Jukka Ristijärvi, Telemanagement
  8. Nå fram till användarna – internkommunikation och utbildning som framgångsfaktorer. Samtalsledare: Madeleine Kastberg, Sundcom
  9. Videokonferens – dammsamlare eller affärsutvecklare? Samtalsledare: Rolf Laggar, Laggar Kommunikation
  10. Från telefonist 1.0 till tjänsteprocess 3.0. Samtalsledare: Bernhard Ödin, Telemanagement

  LADDA NER DETALJERADE PRESENTATIONER AV ÄMNENA SOM PDF!

 • 14.30 Eftermiddagskaffe
 • 15.00 Strategi för affärsnytta med smartmobiler

  I PRAKTIKEN: Lär av Skanskas strategier för mobil it. Exempel på bevisad affärsnytta med faktorer för framgång.

  – Smartphones och plattor som applikationsplattformar.
  – Erfarenheter och råd kring BYOD.
  – Så kan kostnaderna kontrolleras.
  Talare: Linda Germundsson, förvaltningsledare telekommunikation Sverige, Skanska

 • 15.30 Mobilitet i årets Kvalitetskommun

  I PRAKTIKEN: Kungsbacka kommun har helt nyligen genomfört ett telefoniprojekt som startade för cirka 15 månader sedan. Drivkraften har inte varit tekniken, utan att skapa nytta för kunderna. Kungsbackas telefonväxeln fick utmärkelsen Bästa Kommunväxel år 2011. Dessutom utsågs Kungsbacka kommun till Årets Kvalitetskommun i november 2011.

  Mot den bakgrunden ska Maria Egeröd dela med sig av erfarenheter kring vilka utmaningar man kan möta i en övergång till en mobilbaserad kommunikationslösning?

  – Utvärdering och lärdomar från projektet.
  – Täckning och kvalitet i mobilnäten.
  – Anpassat användarstöd och kringutrustning.
  – Integration med stödapplikationer.
  – Reflektioner: Gränserna mellan jobb och privat.
  Talare: Maria Egeröd, verksamhetschef Medborgarservice, Kungsbacka kommun

 • 16.00 DEBATT: Mobilitetens möjligheter och utmaningar

  På bara tolv månader har förekomsten av Iphone- och Android-mobiler fördubblats hos svenska företag.”Mobile first” visar på den stora affärspotentialen och är på god väg att bli det rådande tankesättet. Samtidigt kan utmaningarna med mobiliteten inte förbises: kostnaderna, säkerheten, hanteringen och den snabba marknadsutvecklingen.

  Vi öppnar för en framåtsyftande debatt.

  – Vad gör vi när de anställda är mobilsmartare än företagen?
  – BYOD: från tekniken till juridiken.
  – Vilka tjänster hör hemma i mobilen och vilka bör portförbjudas?
  – Att hantera mobiler och kostnader i en global miljö.
  Debattledare: Stefan Eriksson, chefredaktör Telekom idag
  I panelen: Linda Germundsson, Skanska, Conny Björnehall, Evry Lesswire Solutions, Jessica Levin, Telia, Håkan Romlin, Landstinget Östergötland

 • 16.30 EFTERSNACK

  Redaktionen inbjuder samtliga delegater, talare och sponsorer till drinkmingel och efterföljande analys.

Sorry, the comment form is closed at this time.