feb 292012
 

Ett Dataföreningsseminarium på tisdagskvälleni  Wallenbergssalenhandlade om mobilsäkerhet.

Att nå de onåbara!
Vad händer i ett katastrofscenario när den befintliga kommunikationsinfrastrukturen fallerar? Finns det möjligheten att använda de vanliga smarttelefonerna för kriskommunikation? Simin Nadjm-Tehrani är professor i datavetenskap och berättar om ett av MSB finansierat projekt med detta tema.

Möjligheten att sprida ”krisinformation” automatiskt mellan smarta telefoner, utan att mänskliga handen s´gjorde något (ja skickade det första). I och med den rörelse som mobiler normalt har så kunde man sprida detta tämligen snabbt. Intressant tanke, kommer säkert mer om framöver.

Smart mobil kräver smartare beteende!
Det räcker inte med att installera säkerhetsbälte i bilen – Man måste sätta på sig bältet och köra med omdöme också! Hur bör vi anpassa vårt användande av smarta mobiler för att minska vår exponerade risk? Robin von Post, Sectra, presenterar under en halvtimme ett antal handfasta råd på vägen mot ett säkrare mobilt beteende.

Råden var dessa:

  1. Tänk på vad du säger. (Att sätta upp en falsk accesspunkt och avlyssna är idag en kostnad för bara ett par hundra dollar (ja å så lite kunskap..).
  2. Håll telefonen uppdaterad.
  3. Håll koll på telefonen (rent fysiskt).
  4. Använd bara appar med känt ursprung.
  5. Stäng av funktioner du inte använder.
  6. Installera appar bara för det du behöver.
  7. Koppla bara upp mot kända wlan.
  8. Använd lösen och pinkoder.
  9. Håll isär privat och arbete.
  10. Radera regelbundet.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.