sep 042009
 

Har nu bestämt mig och tackat nej till att föreläsa, se https://romlin.eu/?p=942.

Då kan jag åter ägna mig åt deet som redan fanns, å det räcker gott…

 Tagged with:

Sorry, the comment form is closed at this time.