jan 232009
 

Ja, hundraprocentigt rätt hade jag ju inte men prickade i alla fall in två av tre i alla grupper. Inte så pjåkigt – tycker jag.

”Rätt svar”:
Grupp A –  Frankrike, Slovakien och Ungern –  Argentina var tippad i stället för Ungern.
Grupp B – Kroatien, Sverige och Sydkorea – Spanien mycket överraskande ”ute”.
Grupp C –  Tyskland, Polen och Makedonien – Ryssland var tippad.
Grupp D – Danmark, Norge och Serbien – Egypten var tippad. Nästan så Norge inte kom vidare.

I morron (innan matcherna) kommer nästa tips.

Sorry, the comment form is closed at this time.