jan 152009
 

Ja, egentligen hade jag inte tänkt ta upp detta här utan låta det ligga, men när det kommer påhopp bakvägen i ett matchreferat så har jag svårt att hålla mig. Hade hoppats att ”rak och ärlig” kommunikation (som det står i MIF:s Riktlinjer för kommunikation) skulle råda.

Vad handlar detta om? Jo, det mycket hedervärda och goda initiativ som går under benämningen Larsapokalen har (framgår på dess hemsida) haft under åren en ”hemvändarturnering” i julhelgerna.  När jag vid 2007-års pokal såg ett antal spelare (över 18 år) sitta och dricka öl på läktaren, det låg (stark)ölburkar på läktaren efter matcherna och det bars in flak med öl i omklädningsrummen ställde jag fråga till styrelsen om Larsapokal (uttalas inte som det stavs utan med östgöts accent) var ett MIF-arrangemang och i så fall om det var lämpligt att alkohol förekom i samband med MIF-arrangemang. Svaret var entydigt ”nej”.
Försök att bjuda in arrangörerna misslyckades under våren och när det under hösten åter började närma sig en ny Larsapokal tog jag åter upp frågan. Pga ”olyckliga omständigheter” blev det ingen öppen och direkt dialog mellan styrelse och arrangörer (vilket jag tror kan skapat en del missförstånd) under hösten heller. Styrelsen menade att ”pokalen” inte kunde vara ett MIF-arrangemang om alkohol förekom under spel (dvs i hallen och i omklädningsrum), se artikel på MIF:s hemsida. Vad som händer på (eller till) fest, utanför hallen, på kvällen har inte styrelsen med att göra då denna mycket väl kan (och ska) vara en privat tillställning. Arrangörerna ansåg dock att alla förväntade sig att kunna ta en öl efter matcherna (kanske tom mellan) och valde då att göra hela pokalen till en privat aktivitet.

 Jag ska (försöka) inte kommentera detta mer inom föreningen utan jag får väl avgå (vilket jag redan tidigare beslutat göra) i och med årsmötet så får andra bestämma (sedan) om

alkohol och idrott – går det ihop?!

Sorry, the comment form is closed at this time.