feb 112013
 

Från pts:s nyhetsutskick:

I dag är det 112-dagen

I dag uppmärksammar vi att nödnumret 112 gäller i hela Europa.

EU har uppmanat medlemsländerna att uppmärksamma det gemensamma nödnumret 112 vid en särskild dag, den 11 februari (11/2=112).

Den europeiska 112-dagen instiftades 2009 av Europeiska kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och Europarådet. Syftet är att få upp kännedomen om nödnumret 112 och att det gäller i hela EU.

PTS samverkar för att utveckla 112-tjänsten

PTS samverkar med SOS Alarm, operatörer och andra branschaktörer för att utveckla 112-tjänsten. Exempel på frågor där samverkan sker är:

  • att tillgängliggöra 112 för personer med funktionsnedsättning, till exempel 112 via SMS
  • gemensam lägesuppfattning vid störningar i näten för elektronisk kommunikation
  • positionering av nödställda.

Mer information om 112 finns på http://www.112.se/.

Sorry, the comment form is closed at this time.