$1.000.000-klubben

Nu är det hela tio (10) stycken filmer som har passerat ”den magiska gränsen”.

1  Avatar				$2,782,275,172	2009
2  Titanic				$1,843,201,268	1997
3  LotR: The Return of the King		$1,119,110,941	2003
4  PotC: Dead Man's Chest		$1,066,179,725	2006
5  Toy Story 3				$1,063,171,911	2010
6  PotC: On Stranger Tides		$1,033,033,768	2011
7  Alice in Wonderland			$1,024,299,904	2010
8  HP/ Deathly Hallows – Part 2		$1,015,535,000	2011
9  Transformers: Dark of the Moon	$1,003,068,212	2011
10 The Dark Knight			$1,001,921,825	2008

Varav (för tillfället) nr. 6 (On Stranger Tides) nr. 8 (Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2) och nr. 9(Transformers: Dark of the Moon) fortfarande visas på bio.

BoxOfficeMojo, Wiki.