”Val av webbläsare avslöjar IQ-nivå”

Kulturnyheterna har tagit del av en undersökning som gjordes på nätet då mer än 100.000 personer från 16 år och uppåt fick genomgå ett IQ-test.

I en ny undersökning på nätet där fler än 100 000 personer från 16 år och uppåt fick genomgå ett IQ-test framkom att användare av Microsofts Internet Explorer i snitt har ett lägre IQ än användare av andra webbläsare.

Det gäller framför allt användare av den äldsta versionen av Internet Explorer i undersökningen, IE 6 – som i snitt bara nådde knappt över 80 i IQ. Användare av nyare versioner av Explorer (7-9) hade något högre IQ, mellan 85 och 95.

Opera-användare allra smartast
Högst IQ, över 120, hade användare av webbläsarna Camino och Opera, medan användare av Chrome och Safari följde tätt efter med cirka 105-115 i IQ.

-Individer i den lägre delen av IQ-skalan har ett större motstånd mot att förändra och uppgradera sin webbläsare sammanfattar det kanadensiska undersökningsföretaget AptiQuant sina fynd. Nu när vi har ett mer statistiskt underlag kring det pågående användandet av inkompatibla webbläsare kan man ta bättre steg mot att bli av med det här irritationsmomentet.

Undersökningens resultat finns i sin helhet på den här länken.

(Den går till en PDF. http://www.aptiquant.com/IQ-Browser-AptiQuant-2011.pdf)