Ett tåg anländer till järnvägsstationen

Ett tåg anländer till en järnvägsstation, i en av bröderna Lumières tidigaste filmer från 1896. Med en längd på hela 50 sekunder.

När filmen först visades, sägs det, att en del av besökarna ska ha rusat ut ur salen i tron att ett tåg faktiskt kom farande mot dem. Det är dock oklart huruvida detta är sant eller ej.