aug 302009
 

Finns det ju mycket att ägna sig åt.

Balkongen blev skaplig:

 även om det återstår en överliggare och några detaljer.